Za železnou oponu se vydej, stop člověka v krajině si všímej

Délka trasy:

2,5 km

Nástupní místo:

Informační centrum Správy Národního parku Podyjí v Čížově (GPS: N 48°52.63143', E 15°52.30338')

Cílové místo:

V blízkosti Hardeggské vyhlídky

Vhodné pro:

Fyzicky lehká, snadná na orientaci

Obtížnost trasy:

Podrobně o Questu:

Obtížnost hledačky: fyzicky lehká, snadná na orientaci
Délka hledačky (délka, čas): 2,5 km, asi 1 hodinu (nutno počítat se zpáteční cestou)
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná celoročně, ale nejvhodnější čas k návštěvě je od jara do podzimu; v zimě může překvapit (nikoli odradit) množství sněhu
Vybavení na cestu: papír, tužka, může se hodit dalekohled
Začátek hledačky: Informační centrum Správy Národního parku Podyjí v Čížově
Konec: v blízkosti Hardeggské vyhlídky


Quest zdeZa železnou oponu se vydej.pdf
 

MAPA QUESTU
 
 
 
Na realizaci projektu Questing spolupracují Actaea – společnost pro přírodu a krajinu,

Nadace Partnerství a LabyrinthPro s.r.o.
 

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
 
Za obsah těchto webových stránek je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

 

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.
 


 
 
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.
 
 
 
 


Questo-tvůrci: