Putování po Voticích s knížetem Václavem

Vydejte se s námi za poznáním votické historie a nejzajímavějších památek ve městě. Průvodcem vám bude sám sv. Václav, patron města Votice. Pokud cestou najdete odpovědi na všechny otázky, odměna vás nemine!

Délka trasy:

2 km

Nástupní místo:

Turistické informační centrum na Komenského náměstí

Cílové místo:

Klášter sv. Františka z Assisi

Vhodné pro:

rodiny s dětmi i seniory, sjízdné s kočárkem

Obtížnost trasy:

nenáročná procházka městem po chodnících a městských komunikacích

Podrobně o Questu:

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku, kterou budeš postupně na jednotlivých stanovištích hledačky odkrývat. Až tajenku vyluštíš, jdi do kláštera sv. Františka z Assisi. Zde řekni tajenku a za odměnu dostaneš poklad.

Doporučené vybavení:

Na konci hledačky, v klášteře sv. Františka z Assisi, naleznete POKLAD !!

votice-mapka.PNG


Questo-tvůrci:

Quest vytvořili: pracovnice Turistického informačního centra ve spolupráci s dětmi z Junáka ve Voticích
Krabice s pokladem: Petra Líznerová
URLwww.mkcvotice.cz/questing/ms-1101/p1=1101
Email: infocentrum@votice.cz
Telefon: 317 812 505