Putování krajinou Hranicka za perlami zdejší přírody

Vítej milý poutníku v obci Pastviny, kde bývalo kdysi lidí za tři dědiny. Dnes tu najdeš jen pár domů, aleje a kravín k tomu.

Délka trasy:

2,5 km

Nástupní místo:

křižovatka cest před obcí Pastviny ze směru od Hranic, na cyklotrase 2057

Cílové místo:

na signálce u Lužního potoka, zpět do výchozího místa dle přiložené mapky

Vhodné pro:

dobrodružná výprava, nevhodná pro kočárky a osoby s omezenou pohyblivostí

Obtížnost trasy:

část trasy vede ve volné přírodě, část v obci po zpevněných cestách

Podrobně o Questu:

Hledačka prochází okolím obce Pastviny, zavede Vás do údolí Lužního potoka, kde se seznámíte s revitalizovaným územím. Poznáte prostředí výskytu vzácných živočichů – zejména perlorodky říční a hnědáska chrastavcového, a vzácné rostliny čertkusu lučního.

Těžká hledačka, náročná na orientaci, je nutno sledovat mapu a pokyny na cestu, nevhodná pro kočárky a osoby s omezenou pohyblivostí, přístupná od května do září, při vlhkém počasí si vezměte holiny.

Doporučené vybavení:

  • papír, tužka, pastelky
  • může se hodit dalekohled pro pozorování ptáků, motýlů, žab a vážek.
  • v případě vlhkého počasí holiny
  • vytištěnou hledačku !


Questo-tvůrci:

Kontakt na tvůrce hledačky:
erika.smrtova@gmail.com

Hledačka byla vytvořena v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020 a Ministerstva životního prostředí ČR.