Město a lidé

Délka trasy:

2 km

Nástupní místo:

Cílové místo:

Vhodné pro:

Obtížnost trasy:

Podrobně o Questu:

Tato HLEDAČKA vás seznámí s významnými místy a událostmi, které se k nim váží. Z historického centra města vás vyvede také k zajímavostem za hradbami. Vaše vycházka potrvá asi hodinu a půl, dlouhá bude dva kilometry.
 

Hlavní témata:
pověst o loupežníku Grázlovi; verše; hádanky; místa a památky ve Slavonicích

Ukázka textu - HLEDAČKA po Slavonicích "Město a lidé"

Během loňského léta jsme pro Vás připravili zábavné vycházky s příběhem - HLEDAČKY. Zde je ukázka toho, co odvážné, kteří se s pomocí veršovaných příběhů  vydají objevovat Slavonice, čeká.

 

 

Zveme vás dnes na procházku městem Slavonice,

pokud o něm něco víte, dozvíte se více.

Město tajemství své skrývá, pojďte s námi za ním,

tento výlet určený je dětem, pánům, paním.

 

Na začátek historie dnes slavného města

dovedou nás stopy lidí, křižovatek cesta.

Z města Prahy až do Vídně, z Brna do Pasova

prašná královská je cesta, pošta na ní nová.

 

Voda v kašně na náměstí tichým hlasem zpívá,

Svatá Panna nad vodou se na tu krásu dívá.

Kolem kašny z valounů je starobylé dláždění

a v něm z bronzu září terče astrálního znamení.

 

Za hradbami za městem jsou statky, pole, sady,

chlívky, stáje, stodoly a slepic plné hřady.

Na trhu pak, na náměstí všecičko se prodá,

mezi městem – předměstím vždy panovala shoda.

 

Zajímavosti o dalších významných místech, stavbách, řemeslech a slavonických osobnostech dávných i nedávných časů se dozvíte, zároveň s úkoly, hádankami z nové knížky HLEDAČKY. Tu nabízí za 20,- Kč Návštěvnické centrum Graselových stezek ve Slavonicích. 

 

Těšíme se naviděnou, NAHLEDANOU.
 

více informací zde..
 
 
 
Na realizaci projektu Questing spolupracují Actaea – společnost pro přírodu a krajinu,

Nadace Partnerství a LabyrinthPro s.r.o.
 

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
 
Za obsah těchto webových stránek je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

 

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.
 


 
 
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.
 
 
 
 


Questo-tvůrci: