Jak Grázl vyloupil městskou pokladnu

Délka trasy:

1,5 km

Nástupní místo:

Cílové místo:

Vhodné pro:

Obtížnost trasy:

Podrobně o Questu:

První HLEDAČKA městem Slavonice vás provede místy, kudy mohl prchat Grasel se svou bandou pravděpodobně v roce 1814, kdy vyloupil městskou pokladnu. Vaše procházka může trvat hodinu. Trasa je dlouhá 1,5 km a vede historickým centrem města.
 

Hlavní témata:

významná současná i historická místa a osobnosti Slavonic; verše; hádanky

Ukázka textu - HLEDAČKY "Jak Grasel s bandou svou vyloupil městskou pokladnu"

 

„Hola, braši, kamarádi, velký poklad pro Vás mám!

Na radnici, v truhle čeká, povely teď rozdám Vám!

Před námi je nebezpečí, použijem chytrou lest,

městská kasa bude naše, dříve než odbije šest!“

Zvolal Grázl ke svým druhům a do podloubí je ved´,

ved´ je kolem osmi sloupů, na nichž skví se v znaku květ.

 

Na radnici sedí radní, moudře hlavou kývají,

náhle poplach „Město hoří!“, rozléhá se po kraji.

Zmatek všude, lidé běží majetek svůj zachránit,

teď je chvíle na loupení, na radnici bude klid,

„To byla lest! Grázl náš - chytrý chlapík, synek rasa.“

Loupežnické srdce jásá: „Už je naše! Plná kasa!“

 

Zvony z věže odbíjejí: čtyři, pět … je právě šest,

kroky znějí uličkami, krátká rvačka, tvrdá pěst.

Kolem domů, podél oken, stíny se jen míhají,

nesměle se všichni ptají: „Co se stalo?“ šeptají.

„Grázl s bandou, kasu vykrad´“ letí zpráva jako šíp,

pomstu jemu přísahají: „Strašný Grázle, kéž bys chcíp´!“

 

Zajímavosti o dalších významných místech, stavbách, řemeslech a slavonických osobnostech dávných i nedávných časů se dozvíte, zároveň s úkoly, hádankami z nové knížky HLEDAČKY. Tu nabízí za 20,- Kč Návštěvnické centrum Graselových stezek ve Slavonicích. 

 

Těšíme se naviděnou, NAHLEDANOU.
 

více informací zde.
 
 
 
Na realizaci projektu Questing spolupracují Actaea – společnost pro přírodu a krajinu,

Nadace Partnerství a LabyrinthPro s.r.o.
 

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
 
Za obsah těchto webových stránek je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

 

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.
 


 
 
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.
 
 
 
 


Questo-tvůrci: