Hořiněvské putování

Vítej milý poutníku v obci Hořiněves, zajívavostí je tu plná ves i les. Bojovalo se zde i důležité rukopisy je tu možné zahlédnout ... tak už hledat jdi přec ;-)

Délka trasy:

3 km

Nástupní místo:

u skupiny čtyř válečných pomníků na kraji obce Hořiněves, směrem od obce Máslojedy.

Cílové místo:

u Pomníku rakouského pěšího pluku na kraji lesa Bažantnice, směrem na Sendražice.

Vhodné pro:

dobrodružná výprava, nevhodná pro kočárky a osoby s omezenou pohyblivostí

Obtížnost trasy:

část trasy vede ve volné přírodě, část v obci po zpevněných cestách

Podrobně o Questu:

Trasa hledačky vede intravilánem obce Hořiněves, zejména její historickou částí, včetně hřbitova, jedna ze zastávek je také u kostela a také u Památníku, rodného domu Václava Hanky. Poslední část trasy vede smíšeným lesem, který je přírodní rezervací s názvem Hořiněvská bažantnice.

Hledačka je fyzicky snadná, celou dobu však vyžaduje pozorného poutníka.
Je schůdná celoročně, půjdete však i do lesa.
Obec Hořiněves se nachází v krajinné památkové zóně: Území bojiště u Hradce Králové.

Doporučené vybavení:


Questo-tvůrci:

Kontakt na tvůrce hledačky:
kozakova@horineves.cz

URL: www.horineves.cz
Telefon: 723 035 424
Adresa: Obec Hořiněves, Hořiněves čp. 73, 50306