Českým lesem za bobrem se nesem

Českým lesem za bobrem se nesem

Délka trasy:

5 km

Nástupní místo:

Odbočka za Lesnou směrem na Starou Knížecí Huť (GPS: N 49°44.86437', E 12°31.80160')

Cílové místo:

Vhodné pro:

Hledačka není bezbariérová. Fyzicky nenáročná.

Obtížnost trasy:

Délka trasy:

5 km

Nástupní místo:

odbočka za Lesnou směrem na Starou Knížecí Huť

Cílové místo:

Vhodné pro:

hledačka je fyzicky lehká, snadná na orientaci

Obtížnost trasy:

Podrobně o Questu:

Obtížnost hledačky: fyzicky nenáročná
Délka trasy: 5 km
Délka hledačky: na poklidné projití budete potřebovat asi 2 hodiny
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, pohodlné boty, může se hodit dalekohled
Začátek hledačky: odbočka za Lesnou směrem na Starou Knížecí Huť (mapa je součástí hledačky)
Jak se dopravit: autem přímo na začátek hledačky, autobusem do Lesné a pak pěšky 1 km
Jak vyplňovat hledačku: cestou hledáš odpovědi na zastaveních označených I. – VII.; odpovědi doplníš na linku, kde Ti počet čárek značí počet písmen; označená písmena doplň do tajenky na příslušnou pozici
Upozornění: hledačka není bezbariérová, CH doplň jako dvě písmena
Co tě čeká: dobrodružství a legrace na každém zastavení a na konci hledačky bobří poklad


Quest zde:  Českým lesem za bobrem se nesem
 

 
 
 
Na realizaci projektu Questing spolupracují Actaea – společnost pro přírodu a krajinu,

Nadace Partnerství a LabyrinthPro s.r.o.
 

Projekt „Questing – speciální průvodce pro CHKO“ je finančně podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
 
Za obsah těchto webových stránek je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

 

Projekt „Questing – nové cesty za poznáváním místního přírodního a kulturního dědictví v České republice“ je finančně podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.
 


 
 
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.
 
 
 
 


Questo-tvůrci:

Podrobně o Questu:

> Stáhněte a vytiskněte:  quest s mapkou
 
Doporučené vybavení na cestu: tužka, papír, pohodlné boty, může se hodit dalekohled
Začátek hledačky: odbočka za Lesnou směrem na Starou Knížecí Huť (mapa je součástí hledačky)
Jak se dopravit: autem přímo na začátek hledačky, autobusem do Lesné a pak pěšky 1 km
Jak vyplňovat hledačku: cestou hledáš odpovědi na zastaveních označených I. – VII.; odpovědi doplníš do tabulky, kde Ti počet buněk značí počet písmen; označená písmena doplň do tajenky na příslušnou pozici

Upozornění: hledačka není bezbariérová, CH doplň jako dvě písmena !
 
První hledačka v CHKO Český les.

Českým lesem za bobrem se nesem.


 
Vítáme Tě na první hledačce v Českém lese,
náladu Tvou snad quest povznese.
Pro táty, mámy, holky a kluky,
procházkou mezi jeřáby, smrky a buky,
Českým lesem za bobrem se nesem.
Vzhůru na cestu se dej,
krajinou se rozhlížej.

Jdi směrem k lesu, zastav se na prvním rozcestí.
 

I.

Před Tebou je Český les,
bobr žije tu i dnes.
Lovcům líbily se kožíšky,
bobři přemístili pelíšky.
Vrátili se potom k nám,
také díky záplavám.

Nemusíš dávat kačku ke kačce,
vydej se po turistické značce.
Chceš-li najít bobra,
věz, že modrá je dobrá.
 

Jaké písmeno připomíná tvar prvního rozcestí?
 
 
10
 

II.

Kdo se trasy drží a nic nezvorá,
toho potká závora.
Bobra tady nepotkáš, což je velká škoda,
on je velký cestovatel jen tam, kde je voda.
Kdo vyplní tuto zkoušku,
zjistí počet bílých proužků.
 

Spočítej bílé proužky na závoře a odpověď doplň slovně.
 
       
    6 14

Které písmeno se nachází třikrát na dodatkové tabulce pod dopravní značkou?
 
 
16

Od závory pokračuj dále po modré značce k rozcestí Pod Peklem, zde se vydej po žluté k naučným tabulím a odpočinkovému místu.
 

III.

Pod Peklem svačinu si dáš,
před sebou další úkol máš.
Na množství stromů
pěl by bobr ódu,
leč nemá tady vodu.
Kdo ale kůru ožírá
a lesníkům se vysmívá?
Lesníci se tomu brání
a stromky svoje dobře chrání.
Jak?
 
 
Přečti si a doplň popisek pod obrázkem č. 2 na levé naučné tabuli.

Ukázka ochrany buku
                       
      7     8          
 
          oplocenkou
  11        

Když posvačíš, na cestu ke kapličce se dej,
ale bobra ještě nehledej!

 

IV.

Nohy tvé kol kapličky se plouží,
každý po domově touží,
bobr i ptáček,
není v tom háček.
Kroky své zastav,
čelo ke kapli nastav.
Věřící zde klekají,
modlitbičky říkají,
na konci pronesou ámen,
stavební materiál kaple je
         
  15      
 
Od kapličky se dej dále po žluté vpravo. Až vyjdeš z lesa, drž se štěrkové hlavní cesty a dej se vlevo. Zkrátka stále po žluté.
 
 

V.

U rybníka na hrázi
hlasy lesa se nachází.
U tabule se zastav,
ucho hlasům nastav.
(V zimě ucho nenastavuj, není komu :-)
Poslyš příběh bobra,
legenda je to dobrá.
Rybník dříve prázdný byl,
bobr vodu zastavil.
Voda k hrázi postupuje,
bobr stromy okusuje.
Stromy leží ve vodě
a náš bobřík je v pohodě.
Hryže kůru, kouše listí,
piliny mu v zubech svistí.
Pak ale dopustí,
že rybník opět vypustí.
Zpívá si jen ju chu chů,
stromy už leží na suchu.
 
 
Zapiš druhové jméno nejmenšího zobrazeného ptáka na tabuli. Nápověda pro zimní období: jméno ptáčka se používá pro označení lidí drobné postavy.
 
               
    4     13    

Cestou mezi rybníky uvidíš vlevo hráze. Jde o dílo našeho dobrého známého – bobra. Na konci cesty za rybníkem, u skládačky bobra, zatoč ostře doprava a dojdi až k bobří pozorovatelně.
 

VI.

V dřevěné boudě pohodlně usedni,
do bobří ložnice odtud nahlédni.
Bobři aktivní jsou hlavně v noci,
buď tiše, ve dne je spatřit také budeš moci.
Na druhém břehu bobr z hradu vychází,
tam, kde se hromada větví nachází.
Pak pohled svůj upři ostře vpravo,
vidíš tam klacků víc než je zdrávo.
 
To, co zde vidíš, je jedna
z                                     stop.
  3 2     5       9   1                

Pokračuj po naučné stezce a zahni vpravo k naučné tabuli.

Pokud chceš bobrovy sousedy najít,
můžeš si po cestě na lávku zajít.
Za chvíli pokračuj, cesta není daleká,
další zastávka rovně dál tě čeká,
ať máš čas porovnat bobra a člověka.  
 

VII.

Znaky stejné každý lehce najde,
když bobr pro kládu i po dvou si zajde.
Palec mu při práci jako nám pomáhá,
uživit rodinu nepřijde mu námaha.

Bobr – to savec věrný je,
paní svou nikdy nevyměňuje.
 
Pojmenuj, co vidíš na zastavení.
       
    12  

A co jiného bobr buduje.
       
      17

Jdi dál po naučné stezce.

Písmena potřebná všechna už máš
a slova výsledná tak snadno poskládáš.  
 

TAJENKA

 
                     
1 2 3 4 5   6 7 8 9 10
 
               
11   12 13 14 15 16 17

Za místem z tajenky na cestu se dej,
pak z něho tři kroky k zídce udělej
a poklad pod kamenem vyhledej.
S hledačkou v přírodě pár hodin jsi strávil,
doufáme, že především dobře ses bavil.
Proto dlouho neváhej,
bobrovi zamávej,
na další hledačky s námi se vydávej!
 
 


Questo-tvůrci: