Základní pravidla pro hledače:


• nespěchejte, ponechte si dostatek času

• vybavte se podle počasí a počítejte s tím, že se může změnit

• nechoďte mimo cesty a stezky

• nepoškozujte kulturní a historické památky

• chovejte se s respektem k přírodě, rostlinám
, živočichům, stromům

• nezahazujte odpadky - co jste si přinesli, vezměte si zase s sebou

• chovejte se s respektem k cizímu vlastnictví a na soukromých pozemcích

• buďte opatrní a předejděte tak zraněním

• vybavte se mapou a dalšími pomůckami pro orientaci, kdykoli se vydáváte do           
   neznámého prostředí

• noste s sebou malou lékárničku pro případ nutné první pomoci

• chovejte se s úctou ke všem živým bytostem a ke krajině

• hledačky jsou radost - tak ať se vám líbí!