Než začnete s hledáním pokladu či tvorbou vlastního questu, přečtěte si pravidla questingu: 

Pravidla pro hledače

Pravidla pro tvůrce